"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 327 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.
31-12-2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.
31-12-2010 Quyết định số 4523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2011.
28-12-2010 Quyết định số 4425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ tạm thời chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Nam cho cấp huyện.
24-12-2010 Nghị quyết số 111/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 112/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn phê duyệt danh mục và phân bổ các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới năm 2011, danh mục công trình lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư để thực hiện đầu tư năm 2012.
24-12-2010 Nghị quyết số 113/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về việc phê chuẩn Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn thông qua Đề án quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2011 đến năm 2020.
24-12-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND của Huyện Quế Sơn về nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2011.
24-12-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
24-12-2010 Quyết định số 4371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015.
17-12-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh.
17-12-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về dự toán và đầu tư XDCB; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 huyện Hiệp Đức.
17-12-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015.
17-12-2010 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND của Huyện Hiệp Đức về chương trình hoạt động năm 2011 của HĐND huyện, khóa V.
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về nhiệm vụ năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Huyện Duy Xuyên về bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001-2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2010 của huyện Duy Xuyên.
Chuyển tới trang:  /17     Số văn bản mỗi trang: 
9.434.581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner