"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 62 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2019 Quyết định số 1714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét chọn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.
03-06-2019 Quyết định số 1626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2019.
31-05-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
31-05-2019 Quyết định số 1598/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TUngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
31-05-2019 Quyết định số 1606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý Sở Tư pháp.
27-05-2019 Quyết định số 1536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
27-05-2019 Quyết định số 1539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Quảng Nam trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh.
22-05-2019 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
16-05-2019 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Nam.
08-05-2019 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
03-05-2019 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế tài chính thanh toán vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghĩ dưỡng Nam Hội An và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận đất tái định cư.
03-05-2019 Quyết định số 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào" chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
03-05-2019 Quyết định số 1291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
02-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
26-04-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019.
26-04-2019 Quyết định số 1257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
26-04-2019 Quyết định số 1258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
23-04-2019 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
23-04-2019 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
22-04-2019 Quyết định số 1171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
9.392.887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner