"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 113 văn bản được ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-09-2019 Quyết định số 2868/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
03-09-2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố"Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" và " Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.
03-09-2019 Quyết định số 2782/QĐ-UBNDBỎ của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận và công bố" Xã đật chuẩn nông thôn mới nâng cao" và " Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.
29-08-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
28-08-2019 Quyết định số 2735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
26-08-2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.
19-08-2019 Quyết định số 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam.
14-08-2019 Quyết định số 2588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được công bố bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
07-08-2019 Quyết định số 2531/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
07-08-2019 Quyết định số 2534/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình SMS phòng, chống thiên tai đến người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
07-08-2019 Quyết định số 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.
06-08-2019 Quyết định số 2517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
06-08-2019 Quyết định số 2518/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.
05-08-2019 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ( 2021-2025).
02-08-2019 Quyết định số 2478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.
01-08-2019 Quyết định số 2434/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
01-08-2019 Quyết định số 2435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
01-08-2019 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh.
30-07-2019 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
30-07-2019 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
9.421.824 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner