Chỉ thị 05/CT-UBND
Trích yếu: xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình  Thuế - Phí và lệ phí  Tài chính - Giá cả  Đấu thầu  Doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác  Xây dựng pháp luật  Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế  Tài chính  Phát triển kinh tế xã hội  Đầu tư 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 31-05-2018
Có hiệu lực từ: 31-05-2018
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
ct05.doc
Đăng Công báo:
Số 13 + 14 ngày 03-07-2018
(từ trang 109 đến trang 111)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
9.713.446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner