Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND
Trích yếu: sửa đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân
Lĩnh vực:  Tài chính - Giá cả  Xây dựng pháp luật  Thuế - Phí và lệ phí  Tài chính 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 19-07-2017
Có hiệu lực từ: 29-07-2017
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
28 NQ sua doi le phi.doc
Đăng Công báo:
Số 25 + 26 ngày 29-08-2017
(từ trang 02 đến trang 05)
Tổng số trang: 4 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối