Nghị quyết 184/2015/NQ-HĐND
Trích yếu: về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Khoáng sản  Đất đai  Tiết kiệm - Chống tham nhũng, lãng phí  Đất đai - Nhà ở 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 11-12-2015
Có hiệu lực từ: 21-12-2015
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
184_NQ_THU_HOI CHUYEN DOI DAT 2016.doc
184 NQ_HDND_Phụ lục A.doc
184 NQ_HDND_Phụ lục B.doc
184 NQ_HDND_Phụ lục C.doc
184 NQ_HDND_Phụ lục 1.doc
184 NQ_HDND_Phụ lục 2.doc
Đăng Công báo:
Số 07 + 08 ngày 27-01-2016
(từ trang 11 đến trang 62)
Số 09 + 10 ngày 27-01-2016
(từ trang 02 đến trang 107)
Tổng số trang: 52 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
9.435.162 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner