Nghị quyết 93/2013/NQ-HĐND
Trích yếu: về sửa đổi, bổ sung Điểm 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 167/2010/NQ-HĐND ngày 07/12/2010 của HĐND tỉnh Khóa VII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
Lĩnh vực:  Lĩnh vực khác 
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 12-12-2013
Có hiệu lực từ: 22-12-2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
93-2013-NQHD.doc
Đăng Công báo:
Số 34 + 35 ngày 25-12-2013
(từ trang 13 đến trang 14)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
9.743.410 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner