Quyết định 17/2010/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 27-07-2010
Có hiệu lực từ: 06-08-2010
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
17-2010-QDUBND
Đăng Công báo:
Số 23 + 24 ngày 02-08-2010
(từ trang 13 đến trang 17)
Tổng số trang: 5 trang
Trang đầu | Trang trước | Trang 2 | Trang sau | Trang cuối
9.460.245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner